OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

Çanakkale İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 08.04.2023

Cumartesi günü saat 11:00’ de Barbaros Mah. Hacı Mustafa Bey Caddesi No:3 Çanakkale (Avcılar

Kulübü Yanı Belediye Sosyal Tesisleri Nikah Salonu) adresinde aşağıdaki gündem maddelerini

görüşmek üzere yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Mali Genel

Kurul Toplantısının çoğunluğa bakılmaksızın ikinci toplantı 16.04.2023 tarihinde Pazar günü aynı yer

ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve yoklama

2- Divan Heyetinin Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Gündemin Okunması ve Oylanması

4- Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunup Görüşülmesi

6- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup görüşülmesi

7- Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

8- 2021 ve 2022 Yıllarına Ait Bilanço Ve Gelir Tablosunun Görüşülmesi

9- 2023 ve 2024 Yıllarına Ait Tahmini Bütçenin Okunup Görüşülmesi

10- Birliğe gelir temin edilmesi amacı ile;

a- Üye Giriş Aidatlarının Belirlenmesi

b- Üye Yıllık Aidatlarının Belirlenmesi

c- Kayıt, hizmet bedelinin yıllık olarak belirlenmesi,

11- Birliğimizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği, TKDK Güney Marmara

Kalkınma Ajansı ile ilgili uygulanacak olan projelere, teknik yardımlara, Hibelere vb.

konumlarda birliği başvuru yapılabilmesi ve proje uygulaması için yönetim kuruluna yetki

verilmesi

12- Önümüzdeki dönem birliğin ihtiyacı olan gayrimenkul, araç, taşınır taşınmaz mal alım ve

satımlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi, Birlik bünyesinde çalıştırılacak danışmanların

belirlenip sözleşme yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, birliğin ihtiyacı olan mal

ve hizmet alımlarında bankalardan kredi kullanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

hususunun görüşülüp karara bağlanması.

13- Ezine Gıda Organize Sanayi Bölgesinden alınan 120 Ada 7 parselde bulunan 3.000,05 m2’ lik

arsa üzerinde bal, polen, arı sütü, propolis işleme ve paketleme, kara petek ve temel petek

işleme, arı keki fondon kek ve şurup üretimi için kurulacak üretim tesisine proje hazırlanıp

inşaat ruhsatı alınmasına, Projenin gerçekleştirilmesi için TKDK ve Güney Marmara Kalkınma

Ajansı veya Tarım Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Desteklerine müracaat için yönetim

kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi

14- Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve denetleme Kurulu Üyelerine verilecek huzur

hakkı ve yollukların görüşülmesi,

15- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu toplantılarında kişi başı oturum ücretlerinin

belirlenmesi

16- Dilek ve temenniler

17- Kapanış